Загальні відомості про проєкт E-Marketing «Поширення практик ЄС через Е-маркетинг, свідоме споживання, циркулярну економіку, ефективність використання ресурсів»

Запропонований проєкт E-Marketing «Dissemination of EU practices through e-marketing, conscious consumption, circular economy, resource efficiency», українською мовою: «Поширення практик ЄС через Е-маркетинг, свідоме споживання, циркулярну економіку, ефективність використання ресурсів» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ напряму Jean Monnet має на меті формування та забезпечення сприятливого простору для навчання молоді практик ЄС та сприянні досягненню досконалості викладання, дослідження та поширення принципів, цінностей та інструментів ЄС. На основі вивчення та дослідження передового досвіду ЄС студенти та молоді спеціалісти формуватимуть сучасне бачення та визначать пріоритети екологічного, економічного та соціального розвитку, які є життєво важливими у критичних процесах збереження життя.

Наша мета полягає у популяризації кращих європейських практик використовуючи технології Е-маркетингу та навчанні цільової аудиторії принципів свідомого споживання. Отриманні знання дозволять зберегти природний капітал і підвищити економічний добробут, відкрити нові можливості для більш “зеленого” зростання та управління екологічними ризиками використовуючи технології Е-маркетингу, як основи суспільної інформатизації та ефективного засобу популяризації.

Термін реалізації проєкту: 01.01.2023 – 31.12.2025

Цілі проєкту:

Поширення досвіду та впровадження найкращих європейських практик і програм свідомого споживання.
Підвищення обізнаності щодо циркулярної економіки, свідомого споживання, ресурсоефективного та чистого виробництва, єдиного ринку «зеленої» продукції.
Забезпечення цільової аудиторії професійними знаннями про основні принципи Е-маркетингу як одного з ефективних засобів промоції свідомого споживання.
Просування європейських підходів у забезпеченні інтеграції науки, бізнесу та влади.

Цільова аудиторія проєкту:

студенти Національного університету «Львівська політехніка» усіх спеціальностей, І, ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти;
учні молодших класів шкіл м. Львова;
представники влади, бізнесу та громадських організацій.
Досягнення цілей планується виконанням наступних завдань:

Розробити новий курс «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС»;
Провести три студентські науково-технічні конференції (секція «Е-маркетинг свідомого споживання»: поширення практик ЄС);
Провести міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» (секція «Е-маркетинг свідомого споживання»: поширення практик ЄС» в рамках роботи конференції);
Провести промо-заходи: «Еко-вікенд», «День Землі», «Білий понеділок» кожного року протягом виконання проекту;
Провести «Зелену школу» для учнів початкової школи двічі протягом виконання проекту;
Організування та проведення навчально-пізнавальних екскурсій на провідні компанії протягом проекту.
Реалізація проекту надасть нові можливості для:

бізнесу: зростання інтересу до впровадження європейських практик у сфері свідомого споживання, циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва, єдиного ринку «зелених» продуктів;
студентів: покращити кар’єрні перспективи майбутніх випускників через набуття знань та навичок впровадження європейських практик у сфері Е-маркетингу свідомого споживання та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
владі: формувати актуальне свідоме мислення та свідомість, свідому поведінку в усіх сферах життя через адаптацію законодавчої бази до європейської, а також поширення інформації про цінності та досвід впровадження кращих європейських практик свідомого споживання через інструменти Е-маркетингу.
Проєктна команда запрошує до участі у проекті всіх, хто зацікавлений у популяризації свідомого споживання, циркулярної економіки та ресурсоефективності за допомогою інструментів Е-маркетингу.

Заходи в рамках проекту:

Викладання у перший рік реалізації проекту (1 семестр) дисципліни «Інтернет маркетинг» як вибіркової дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
Викладання у другий і третій рік реалізації проекту (2 семестри) дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» як вибіркової дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (робота секції «Е-маркетинг свідомого споживання»: поширення практик ЄС» в рамках проведення конференції) — 2024 р(осінь).
Студентська науково-технічна конференція — 2023, 2024, 2025 р. (осінь).
День землі (Earth Day) — 2023, 2024, 2025 (весна).
«Зелена» школа (“Green” School) — 2023, 2024 (весна).
«Еко-вікенд» (Eco-weekend) – 2023, 2024, 2025 (осінь)
«Білий понеділок» (White Monday) – 2023, 2024, 2025 (осінь)
Екскурсії — 2023, 2024, 2025.
Детальніше про курс «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Концептуальні засади робочої програми дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» безперечно відповідають європейським кваліфікаційним стандартам фахівців з маркетингу та логістики.
Розроблений та запропонований формат курсу у вигляді лекцій буде розміщено на віртуальній навчальній платформі та спрямований на охоплення широкої аудиторії.

Курс складатиметься з 3-х тематичних блоків, змісту та вивчення методики, що забезпечить максимальний рівень сприйняття матеріалів та легке розуміння. Європейські практики свідомого споживання дозволять детально зрозуміти прикладний аспект.

Вивчення дисципліни «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» включає покрокове викладення теоретичних положень, результатів, ділові ігри, оцінювання практичних занять, онлайн-тести для самоконтролю та робить процес навчання легшим.
До складу робочої навчальної програми дисципліни «Електронний маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС» входять теми:

Блок 1. Е-маркетинг як частина інтегрованих маркетингових комунікацій

Тема 1. Сутність, зміст і значення Е-маркетингу.
Тема 2. Інструменти впровадження Е-маркетингу.
Тема 3. Стратегічне планування маркетингових комунікацій
Тема 4. Законодавство та правове забезпечення Е-маркетингу. Досвід країн ЄС.

Блок 2. Особливості проектного менеджменту та Е-маркетингу. Інструменти поширення реклами та промо-проект: «Популяризація свідомого споживання».

Тема 1. Сутність свідомого споживання в різних сферах життя. Свідомий спосіб життя
Тема 2. Маркетингові дослідження в Інтернеті. Застосування інструментів Е-маркетингу для маркетингових досліджень поінформованості населення про сутність та важливість свідомого споживання.
Тема 3. Визначення рекламно-промоційного проекту: цілі, функції, завдання.
Тема 4. Структура рекламно-промоційного проекту. Середовище та учасники
Тема 5. Визначення цілей, планування та бюджетування рекламно-промоційного проекту
Тема 6. Основні форми організації рекламно-промоційного проекту
Тема 7. Інструменти моніторингу реалізації рекламно-промоційного проекту та оцінки його ефективності

Блок 3. Поширення європейського досвіду «Промоція свідомого споживання».

Тема 1. Вивчення європейських програм підтримки свідомого споживання
Тема 2. Поширення європейських практик «Промоція свідомого споживання» через інструменти Е-маркетингу
Тема 3. Стратегічні напрями розвитку свідомого споживання в Україні в контексті євроінтеграції

Використовуючи можливості сучасних інформаційних технологій, які включають презентації, онлайн-тестування, віртуальне навчальне середовище (ВНС) разом із традиційними формами навчання – лекціями, практичними, можна сформувати групи за інтересами для охоплення ширшої аудиторії, провести наукову конференцію, в тому числі промоційні заходи, відкриті лекції, майстер-класи, які дозволять досягти цілей проекту.