ХІV Міжнародна науково-практична конференція 2022 «Маркетинг і логістика в системі менеджменту»

Новини конференції

Шановні колеги!
Запрошуємо вас приєднатися до роботи ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг і логістика в системі менеджменту" 28 жовтня 2022 року
Програма конференції в додатку

Підключення до конференції Zoom за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/83265681552?pwd=L2VKcUpHV241V0hxZkV3cWpnZEtaZz09

Ідентифікатор конференції: 832 6568 1552

Код доступу: 777

Доступ за вказаним вище посиланням буде доступний в день конференції 28.10 з 9:30.

З повагою,
ОРГКОМІТЕТ МЛ

Conference news

Dear colleagues!
We invite you to join the International Scientific and Practical Conference "Marketing and Logistics in the Management System" of the KhIU on October 28, 2022
Conference program in the application

Connection to Zoom Conference

https://us02web.zoom.us/j/83265681552?pwd=L2VKcUpHV241V0hxZkV3cWpnZEtaZz09

Conference ID: 832 6568

Access code: 777
Access to the above link will be available on the day of the conference 28.10 from 8:30

Sincerely,
ORGANIZING COMMITTEE ML

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Кафедра маркетингу і логістики (МЛ)
Національного університету “Львівська політехніка”
(IV навчальний корп., к. 415), вул. Ст. Бандери 12,
м. Львів, 79013
роб. тел. (032) 258 26 25, тел./факс (032) 258 25 10
E-mail: conference.ml.nulp@gmail.com
Web: http://ml.lp.edu.ua/?page_id=5900
КОНТАКТНІ ОСОБИ
Балик Уляна +380971734500
(з організаційних питань та питань опублікування тез доповідей і статтей)
Прийма Леся Петрівна +380671557314
(з організаційних питань)
Васильців Надія +380970554670
(з організаційних питань)

Програмний комітет

Почесні голови комітету:

Program committee (eng)

Бобало Ю.Я.

ректор Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., професор;

Кубів С.І.

народний депутат України, екс перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України, к.е.н., доцент (за згодою);

Бінда Я.

ректор Вищої школи фінансів і права, доктор габ., інженер (м. Бєльсько-Бяла, Польща) (за згодою).

Співголови комітету:

Крикавський Є.В.

завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор;

Кузьмін О.Є.

директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор

Кравців В.С.

директор Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор (за згодою)

Члени комітету:

Александравічюте Б.

директор OCCRESCO, університет Миколи Ромеріса, (м. Вільнюс, Литва), професор, доктор габ. (за згодою)

Бальцежак А.

професор кафедри економіки Університету Миколая Коперника (м. Торунь, Польща), Ph.D. (за згодою);

Бочко О.Ю.

професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор

Влодаркевич- Клімек Г.

декан факультету інженерії управління Познанської політехніки, (м. Познань, Польща), доктор габ. (за згодою)

Похопень Й.

декан Вищої школи фінансів і права, доктор наук (м. Бєльсько-Бяла, Польща) (за згодою)

Віктор Я.

завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (м. Краків, Польща), доктор габ., професор (за згодою)

Вірвіляйте Р.

професор кафедри маркетингу Каунаського технологічного університету (м. Каунас, Литва), доктор габ., професор (за згодою)

Гайдук А.Б.

професор Факультету Міжнародного бізнесу Хельбронського університету (м. Хельбронн, Німеччина), доктор наук, професор (за згодою)

Гасанов Г.

заступник директора підприємства "İNTERENERQО" (м. Баку, Азербайджан), Ph.D. (за згодою)

Гадась Л.

директор Інституту Логістики Познанської політехніки, (м. Познань, Польща), доктор габ., професор, інж. (за згодою)

Григорак М.Ю.

завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету, д.е.н., доцент, м. Київ (за згодою)

Гринкевич С.С.

професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор;

Дадьо Я.

професор кафедри менеджменту і маркетингу Університету ім. Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словацька Республіка), доктор наук, професор (за згодою)

Дейнега О.В.

проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету, д.е.н., доцент (за згодою)

Їлдирим О.

професор Університету "Medipol", (м. Стамбул, Туреччина) (за згодою)

Коліньські А.

професор Вищої Школи Логістики, Ph.D., Dr. of Economics (м. Познань, Польща) (за згодою)

Ковальська Л.Л.

завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету (м. Луцьк, Україна), д.е.н., професор (за згодою)

Ковальчук С.В.

завідувач кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна), д.е.н., професор (за згодою)

Лилик І.В.

генеральний директор Української асоціації маркетингу, к.е.н., доцент, м. Київ (за згодою)

Ліповскі М.

завідувач кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), доктор габ., (за згодою)

Люльчак З.С.

директор Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"", доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., доцент

Магефа А.

професор Західно-Саксонської Вищої фахової школи (м. Цвікау, ФРН), доктор наук (за згодою)

Малага З.

професор Інституту Організації і Управління Вроцлавської Політехніки (м. Вроцлав, Польща), доктор габ., професор, інженер (за згодою)

Мних О.Б.

професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор

Мороз Л.А.

голова Львівської обласної організації УАМ, доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент

Окландер М.А.

завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., професор (за згодою);

Петецькі І.

президент, власник "Група Петецькі", доктор наук, (м. Лодзь, Польща) (за згодою)

Посилкіна О.В.

завідувач кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, д.е.н., професор (за згодою)

Прокопенко О.В.

професор Талліннського технологічного університету (м. Таллінн, Естонія), д.е.н., професор (за згодою)

Решетнікова І.Л.

професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, д.е.н., професор (за згодою)

Ромат Є.В.

завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торгівельно-економічного університету, д. наук держ. управління, професор (за згодою)

Савіна Н.Б.

проректор Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), д.е.н., професор (за згодою)

Дейнега І.О.

завідувач кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету, д.е.н., професор (за згодою)

Солнцев С.О.

завідувач кафедри промислового маркетингу НТУ КПІ, д.ф.-м.н., професор, м. Київ (за згодою)

Сопільник Л.І.

начальник вибухотехнічного управління МВС України у Львівській області, д.т.н., професор, полковник міліції, академік Української академії наук (за згодою)

Сохацька О.М.

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету, (м. Тернопіль), д.е.н., професор, дійсний член Академії економічних наук України (за згодою)

Старостіна А.О.

завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор (за згодою)

Федорченко А.В.

завідувач кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Гжибовська К.

професор кафедри управління виробництвом і логістики Познанської політехніки (м. Познань, Польща), доктор габ. (за згодою)

Хованєц Х.

ад'юнкт Академії Технічно-гуманітарної (м. Бєльсько-Бяла, Польща), доктор наук, доцент (за згодою)

Чубала А.

професор кафедри менеджменту Вищої школи бізнесу (м. Домброва Гурніча, Польща), доктор габ., професор (за згодою)

Чухрай Н.І.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор

Шафалюк О.К.

декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор (за згодою)

Шохійон Н.Н.

ректор Технологічного університету Таджикистану (м. Душанбе, Республіка Таджикистан), к.т.н., д.пед.н., професор (за згодою)

Яблінські Й.

професор Вищої школи Ostwestfalen-Lippe Університету прикладних наук (м. Лємго, ФРН), доктор наук (за згодою)

Якимишин Л.Я.

професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, д.е.н., доцент (за згодою)

Янків М.Д.

ректор Львівського інституту менеджменту, д.е.н., професор (за згодою)

Янковська Л.А.

ректор Львівського університету бізнесу та права, д.е.н., професор (за згодою).

Організаційний комітет:

Співголови:
• Глинський Н.Ю. - докторант кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент;
• Чорнописька Н.В. - доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент.

Секретар комітету:
• Балик У.О. - доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ / ПАРТНЕРИ
Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Логістики"
Кафедра маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської
Кафедра виробничого менеджменту і логістики Познанської політехніки
Кафедра електронної комерції Суспільної Академії Наук
Кафедра маркетингу Краківського Економічного Університету
Вища школа фінансів і права (м. Бєльско-Бяла, Польща)

МЕДІА-ПАРТНЕРИ