Участь у конференціях (2015-2017рр)

 

 

2017 рік

 

 1. Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні:
 2. Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика: Праці XXII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24-25 травня 2017 р.), Луцьк, 24.05.2017 – 25.05.2017.
  1. Крикавський Є.В., Леонова С.В. Вимірювання компетентності як засіб підвищення продуктивності працівників виробничого підприємства.
 3. ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”/Marketing and logistics in the system of management, Львів, 03.11.2016 – 05.11.2016.
  1. Антоненко О.М., Білоконний І. Оптимізація витрат на маркетингову діяльність підприємства.
  2. Похильченко О.А. «Ефективність & результативність» в оцінці логістичної діяльності (ПохильченкоО. А.).
  3. Балик У.О., Данилик І.В. Сучасна рекламам в соціальних мережах (ДаниликІ. В.).
  4. Довгунь О.С., Висоцький М. Сучасні виклики у сфері електронної торгівлі (ДовгуньО. С.).
  5. Костюк О.С., Гаврись Я. Проблеми сортування і переробки побутових та подібних відходів в Україні і поза її межами.
  6. Люльчак З.С. Граничний ризик реалізації енергоощадного проекту та система ризиків його реалізації.
  7. Мащак Н.М. Сучасний стан впровадження соціальної відповідальності бізнесу в умовах Європейської інтеграції України (МащакН. М.).
  8. Sobczyk G., Krykavskyy Y., Hlynskyy N. Warunki i zwyczaje zakupowe gospodarstw domowych produktow powszechnej konsumpcji w Polsce i na Ukrainie.
  9. Стець О.М. Бренд роботодавця як цінність, що приносить прибуток компанії.
  10. Шандрівська О.Є., Шандрівський В.А., Михайлик Н.І. Логістичний підхід до експорту зерна в Україні (ШандрівськийВ. А.).
  11. Гірна О.Б., Глинський Н.Ю., Карий Н.І. Управління органами місцевого самоврядування в Україні в умовах турбулентності навколишнього середовища.
  12. Кузяк В.В., Стасюк Н.Р., Абакарова К.Р. Основні проблеми транспортної логістики в Україні та шляхи їх вирішення на прикладі ПП “САФ ТРАНС” (АбакароваК. Р.).
 4. Фінансове регулювання зрушень в економіціУкраїни: збірник тез доповідей 21-23 березня, Мукачево, 21.03.2017 – 23.03.2017.
  1. Бочко О.Ю. Система дотацій для агровиробників: переваги і недоліки.
  2. Маргіта Н.О. Управління витратами виробництва в умовах сучасної концепції менеджменту (МаргітаН. О.).
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра Столярчука „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”/III International scientific and practical conference in memory of professor Petro Stoliarchuk «Quality management in education and industry: experience, problems and perspectives», Львів, 11.05.2017 – 12.05.2017.
  1. Крикавський Є.В. Про стандартизацію логістичної діяльності в Україні.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, Львів, 27.04.2017 – 28.04.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Особливості інформаційного забезпечення маркетингових рішень у сучасних умовах.
  2. Крикавський Є.В., Якимишин Л.Я. Перспективи розвитку обліку соціальної відповідальності промислового підприємства.
 7. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18.05.2017 – 19.05.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Можливості та перспективи електронної комерції в Україні.
  2. Фуртак І., Паробецька І.М., Мамчин М.М. Модель інтегрованої медицини України.
  3. Крикавський Є.В. Перспективи формування інформаційної логістичної інфраструктури а Україні.
 8. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та реалізації конкурентної політики”, Львів, 21.09.2017 – 22.09.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Білик І.І. Концепція соціально-відповідального маркетингу у формуванні конкурентних переваг підприємства на ринку.
  2. Мамчин М.М., Лозинський В. Трансвекція як фактор розвитку оптової торгівлі.
  3. Фуртак І., Мамчин М.М., Паробецька І.М. Напрями розвитку громадського здоров‘я і вишколу належних фахівців.
  4. Прийма Л.П., Донець Д.М. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом збільшення іх інноваційного потенціалу (ДонецьД. М.).
 9. XI Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 28–30 вересня 2017 року, Суми, 28.09.2017 – 30.09.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Біоупаковка товарів: переваги та перспективи.
 10. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”, Київ, 05.10.2017 – 06.10.2017.
  1. Мних О.Б., Далик В.П. Актуальні маркетингові проблеми розвитку конкурентного середовища і зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС і далекого зарубіжжя.
 11. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні імперативи сучасного менеджменту”, Київ, 17.03.2016 – 18.03.2016.
  1. Мних О.Б., Далик В.П., Брицький Р. Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні.
 12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», Львів, 18.05.2017 – 19.05.2017.
  1. Довгунь О.С. Актуальні зміни, що мають вплив на розвиток логістики (ДовгуньО. С.).
  2. Русановська О.А. Підвищення ефективності процесу прийняття стратегічних логістичних рішень (РусановськаО. А.).
 13. IX Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», Полтава, 28.04.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Перспективи маркетингової діяльності молокопереробних підприємств в Україні.
 14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі”, Харків, 03.10.2017.
  1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Технології залучення клієнтів торговельними мережами на ринку побутової хімії та косметики України.
 15. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології», Одеса, 26.05.2016 – 27.05.2016.
  1. Гайванович Н.В., Висоцький М. Сучасні інформаційні технології в системі дистрибуції.
 16. savchenko_yu_t НЕМА ДАТИ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ !!!!!!!!! 2 міжнародна науково-практична конференція Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів, Кривий Ріг, 01.01.2001.
  1. Савченко Ю.Т. Вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування підприємства з виробництва складно-технічних систем.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України», Одеса, 06.10.2017 – 07.10.2017.
  1. Гринів Н.Т., Подвальна Г.В., Позднякова О.Р. Індекс ефективності логістики як інструмент вимірювання ефективності міжнародних ланцюгів постачання (ПоздняковаО. Р., Подвальна Г. В.).
 18. ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, Луцьк, 24.05.2017 – 25.05.2017.
  1. Крикавський Е.В., Леонова С.В. Вимірювання компетентності як засіб підвищення продуктивності працівників виробничого підприємства (КрикавськийЕ. В.).
 19. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: підприємницький контекст”, Київ, 16.11.2017 – 17.11.2017.
  1. Чорнописька Н.В. Логістика: робота без освіти?!.
 20. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”, Фіктивне місто в Україні, 02.11.2017 – 03.11.2017.
  1. Гайванович Н.В. Напрями формування ефективної системи дистрибуції.
  2. Мних О.Б., Костюк О.С. Невідповідність цілей розвитку інноваційної конкурентної економіки України і векторів розвитку зовнішньої та внутрішньої торгівлі.
 21. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні технології менеджменту», Луцьк, 22.11.2017.
  1. Маргіта Наталія. Методичні підходи до оцінки туристично-рекреаційного потенціалу регіону (МаргітаН. О.).
 22. V Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи”, Одеса, 20.11.2017 – 21.11.2017.
  1. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Стратегії розвитку комерційних банків України у сучасних умовах.
  2. Кіндій М.В., Гайдін О.Д., Білик І.І. Напрями державного регулювання ринків криптовалют (ГайдінО. Д.).

 

 1. Перелік державних наукових заходів, проведених в Україні:
 1. ХІІІ Науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017.
  1. Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Дослідження поведінки та мотивацій споживачів з використанням соціальних мереж та заходи впливу на неї.
 2. III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні”, Львів, 19.03.2017.
  1. Мних О.Б., Далик В.П., Польовська В. Сучасні виклики політичній еліті і топ-менеджменту державних і корпоративних структур.
 3. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»/ІІ International scientific conference «The problems of innovation infrastructure’s formation and development», Львів, 16.05.2017 – 18.05.2017.
  1. Савченко Ю.Т. Співпраця в маркетингових каналах розподілу на ринку систем протипожежного захисту.
  2. Гайванович Н.В. Підходи до планування стратегічного розвитку суб’єктів системи дистрибуції.
 4. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю: Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві, Фіктивне місто в Україні, 19.02.2017.
  1. Мних О.Б., Гречин Б.Д., Брицький Р. Сучасні виклики менеджменту в умовах глибокої фінансової та соціальної кризи в Україні   та необхідність підвищення цінності інтелектуального капіталу і ресурсу часу (Гречин Б. Д.).
 5. 75-та студентська науково-технічна конференція Національного університету «Львівська політехніка», Львів, 09.10.2017 – 31.10.2017.
  1. Дуднік Б.Е. SMM як запорука вдалого бізнесу (ДуднікБ. Е.).
  2. Величко М.І. Вплив інформатизації суспільства на розвиток бізнесу в Україні (ВеличкоМ. І.).
  3. Бернацька А.А. МУРАШИНА ЛОГІСТИКА (БернацькаА. А.).
  4. Болібрух Л.І. SCRUM У ЛОГІСТИЦІ (БолібрухЛ. І.).
  5. Борис В.М. ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ В ЛОГІСТИЦІ: ОЧІКУВАННЯ І РЕЛЬНІСТЬ (БорисВ. М.).
  6. Гикава А.В. «УБЕРИЗАЦІЯ» ЛОГІСТИКИ (ГикаваА. В.).
  7. Гладій У.В. СЕКРЕТИ ДЕШЕВИХ КВИТКІВ: НА ЧОМУ ЕКОНОМЛЯТЬ АВІАКОМПАНІЇ-ЛОУКОСТЕРИ? (ГладійУ. В.).
  8. Гнатківський Д.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ (ГладійУ. В.).
  9. Думич М.Р. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ СПОРТУ (ДумичМ. Р.).
  10. Касьян Н.М. СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ (КасьянН. М.).
  11. Кельман М.С. ТЕНДЕНЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ (ДумичМ. Р.).
  12. Кисилишин Н.І. КРАЩІ ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ У СФЕРІ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (КисилишинН. І.).
  13. Кушлик І.О. ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ (КушликІ. О.).
  14. Леньо О.Р. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОРИВ КОНЦЕПЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0» В ЛОГІСТИЦІ (ЛеньоО. Р.).
  15. Омелянчук А.Б. ЛОГІСТИКА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ (КушликІ. О.).
  16. Орач Л.Т. ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТОТЕХНІКИ У ЛОГІСТИЦІ (ОрачЛ. Т.).
  17. Павельчук М.С. ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ (КушликІ. О.).
  18. Петришин Я.Т. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ (ПетришинЯ. Т.).
  19. Полянський Г.П. НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ МОБІЛЬНОСТІ У ЛЬВОВІ (ПолянськийГ. П.).
  20. Прокопенко К.О. РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ ПАКУВАННЯ (ПрокопенкоК. О.).
  21. Рига А.С. 3D ДРУК: РОЗРУХА ЧИ ПОСТУП ЛОГІСТИЧНОГО СВІТУ (РигаА. С.).
  22. Сеньків У.М. ІНТРАЛОГІСТИКА (РудаС. І.).
  23. Сеньків У.М., Телюк К.Б. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ТелюкК. Б., Сеньків У. М.).
  24. Турко О.Я. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЛОГІСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (ТуркоО. Я.).
  25. Чапля В.М. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ЧапляВ. М.).
  26. Юркіна В.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ (ЮркінаВ. І.).
  27. Ярема Н.П. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО МАРШРУТУ №4А м. ЛЬВОВА (Ярема Н. П.).
  28. Верба В.В. ОСОБЛИВОСТІ АРОМАМАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ (ВербаВ. В.).
  29. Войтенко Т.О. ПРИЙОМИ, ЯКІ ЗМУШУЮТЬ ВАС КУПУВАТИ БІЛЬШЕ (ВойтенкоТ. О.).
  30. Гайдін О.Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ПЛАТЕЖУ (ГайдінО. Д.).
  31. Гладій У.В. ПРИХОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ АБО ЧОМУ СПОЖИВАЧІ БЕЗНАДІЙНІ В МАТЕМАТИЦІ (ГладійУ. В.).
  32. Дуднік Б.Е. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ФОТОПОСЛУГ) (ДуднікБ. Е.).
  33. Жирнова А.О. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАСАД КОНЦЕПЦІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0» В УКРАЇНІ (ЖирноваА. О.).
  34. Каперко Д.І. ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ (КаперкоД. І.).
  35. Кодриш Т.І. СТИМУЛЮЮЧІ МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ MC’DONALD’S (КодришТ. І.).
  36. Корначук О.Ю. СПЕЦИФІКА РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ (КорначукО. Ю.).
  37. Косаковська С.О. ТЕХНОЛОГІЇ ЧОРНОГО ПІАРУ В ПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (КосаковськаС. О.).
  38. Лазука Т.Ю. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ (ЛазукаТ. Ю.).
  39. Леонтій Ю.С. МАРКЕТИНГОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ ІКЕА – ШЛЯХ ДО УСПІХУ (ЛеонтійЮ. С.).
  40. Мастеляк Л.В. ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ (МастелякЛ. В.).
  41. Межирицька Я.В. ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ – ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ (МежирицькаЯ. В.).
  42. Селезнюк А.В. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТЗОВ НВП «ТЕХНОВАГИ» В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (СелезнюкА. В.).
  43. Сітнікова І.О. ПЕРЕВАГИ ЗАВОЮВАННЯ РИНКУ КОМПАНІЯМИ-ПІОНЕРАМИ (СітніковаІ. О.).
  44. Стевчак Ю.І. ТРЕНДИ: ПРОГНОЗУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА (СтевчакЮ. І.).
  45. Холодницька С.Р. 10 ЗАПОВІДЕЙ МАРКЕТИНГУ ЗА Ф. КОТЛЕРОМ (ХолодницькаС. Р.).
  46. Чипак А.А. УПАКОВКА ТОВАРУ: ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ ТА ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА (ЧипакА. А.).
  47. Яричевська Я.І. РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В БРЕНДИНГУ МІСТ ТА ТЕРИТОРІЙ (ЯричевськаЯ. І.).
  48. Білоконний І.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАНАЛІВ SMM ПРОСУВАННЯ (БілоконнийІ. О.).
  49. Василишин Р.Л. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ (ВасилишинР. Л.).
  50. Кархут М.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ (КархутМ. О.).
  51. Мельник І.З. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ (МельникІ. З.).
  52. Паньків М.М. ІНДУСТРІЯ 0: ПЕРЕХІД ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ (Паньків М. М.).
  53. Романик В.І. РОЗВИТОК РЕКЛАМИ У СВІТІ (РоманикВ. І.).
  54. Романюк О.В. ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ (РоманюкО. В.).
  55. Самардак В.В. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПРЯМИХ ПРОДАЖАХ (СамардакВ. В.).
  56. Федор О.І. ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «СНЕЖКА-УКРАЇНИ» (Федор О. І.).
  57. Мустіва Ганна, Костюк Ольга. Особливості рефрижераторних перевезень в Україні.
  58. Мурадова Т.В., Костюк О.С. «Зелена логістика» – екологічна безпека сучасної країни.
 6. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція “В2В МАРКЕТИНГ”, Київ, 16.03.2017 – 17.03.2017.
  1. Сойко Т.В. Значення та перспективи розвитку ринку IT-послуг України (СойкоТ. В.).

 

2016 рік

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні:

 1. Бочко О. Ю. Напрями розвитку стратегічного планування маркетингу / О.Ю. Бочко // XV Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в маркетингу: погляди, кейси, досягнення» (м. Київ, 17-18 грудня 2015 р.).
 2. Бочко О. Ю. Сутність та перспективи розвитку соціального маркетингу / О.Ю. Бочко // Наука і освіта: актуальні проблеми освіти на сучасному етапі (м. Мукачево, 19-20 травня 2016 р.).
 3. Глинський Н.Ю. Адаптивність як чинник стратегічної успішності підприємств в епоху цифрових технологій / Є.В.Крикавський, Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» (м. Одеса,  26-27 травня  2016 р.).
 4. Гринів Н.Т. Стратегія «3-А» як засіб для підвищення конкурентоспроможності ланцюга поставок / Н.Т. Гринів, Н.В. Задорожна / Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології», (м. Вінниця, 16 жовтня 2015 р.).
 5. Гринів Н.Т. Використання мультимодальних перевезень на внутрішньому та міжнародному ринках / Гринів Н.Т., Позднякова О.Р.* / XVI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної економіки», (м. Черкаси, 19 листопада 2015 р.).
 6. Гринів Н.Т. Фулфілмент: переваги та перспективи провадження у сфері електронної комерції в Україні / Гринів Н.Т., Горват В.Ю. / ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», (Кременчук, 10-12 грудня 2015 р.).
 7. Косар Н.С. Передумови розвитку сільського та екологічного туризму / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // I Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», (м. Березне, 20-21 травня, 2016 р.).
 8. Кобилюх О.Я. Логістика як складова екологічної відповідальності підприємств / М.Ю. Ганусяк, О.Я. Кобилюх // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи співпраці в рамках регіональних технологічних платформ», (м. Запоріжжя, 1-20 грудня 2015 р.).
 9. Кузьо Н.Є. Банківські інновації у контексті реалізації маркетингу цінностей / Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар // Збірник тез п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг в Україні» (м. Київ, 17-18 грудня 2015 р.). – Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2015. – С 30-31.
 10. Крикавський Є.В. Еволюція парадигми маркетингу між теорією і практикою / Є.В.Крикавський, О.М. Стець// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова освіта в Україні» ( м. Київ, 12-13 квітня 2016р.).
 11. Крикавський Є.В. Нові парадигми макрологістики: логістична система і логістична безпека / Є.В. Крикавський // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» (м. Кив, 27-28 жовтня 2016 р.).
 12. Леонова С.В. Мобільна зайнятість у підвищенні конкурентоспроможності / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова // ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України» (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.).
 13. Лозинський В.Т. Пріоритетні напрями досліджень оптової торгівлі / В.Т. Лозинський // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, 12-13 травня 2015 р.).
 14. Люльчак З.С. Особливості маркетингової діяльності страхових компаній на ринку страхових послуг України / З.С. Люльчак // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Літні наукові читання» (м. Київ, 30 липня 2016р.).
 15. Рикованова І.С. . Чинники та проблеми енергетичного потенціалу регіону / І.С. Рикованова, З.С. Люльчак // V Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.).
 16. Русановська О.А. Співвідношення контролінгу та управлінського обліку / (О.А. Русановська), Є.В. Крикавський // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.).
 17. Савченко Ю.Т. Концепція партнерського маркетингу в системі управління постачанням приладобудівного підприємства / Ю.Т. Савченко // ІV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.).
 18. Бочко О. Ю. Роль посередницьких організацій з працевлаштування в оптимізації процесів зовнішньої трудової міграції / О.Ю. Бочко, О.В. Гаврилець // Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір економічного поступу регіону» (Чернівці, 26-27 травня, 2016 р.).
 19. Бочко О. Ю. Напрями розвитку інновації в маркетингу / О.Ю. Бочко, Н. Київ // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» (м. Львів 14 – 16 травня 2015 р.).
 20. Гірна О.Б. Транспортні послуги як складова ринку логістичних послуг / О.Б. Гірна, Л.І. Гаєва // 72 наукова конференція професорсько-викладацького складу аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 13 травня 2016 р.).
 21. Косар Н.С. Проблеми експортно-імпортної діяльності у сфері електроенергетики України / Я.І. Олійник, Н.С. Косар // II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю» (м. Львів, 12 травня 2016 р.).
 22. Крикавський Є.В. Логістика високотехнологічних споживчих електронних товарів / Є.В.Крикавський, Л.Я. Якимишин // ХХІ міжнародна науково-практична конференція: Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (м. Луцьк, 25-26 травня 2016 р.).
 23. Леонова С.В.  Логістична стратегія і еластичне формування часу праці  / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // ХІV Міжнародна науково-практичнп конференція: Безпека, екстремізм, тероризм (м. Львів, 23-24 квітня 2015 р.).
 24. Мащак Н.М. Впровадження системи соціального аудиту в діяльність укрзалізниці / К.З. Кузик, Н.М. Мащак // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Дев’яті економіко-правові дискусії» (м. Львів, 1 грудня 2015 р.).
 25. Мних О.Б. Сучасні виклики стратегічному і корпоративному менеджменту в умовах розвитку євроінтеграційних процесів і поглиблення системної кризи в Україні/ О.Б. Мних, В.П. Далик, Р.М. Брицький // ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ, 17-18 березня 2016 р.).

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи», Львів, 29.11.2016.

 1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Просування регіонів як передумова успішного розвитку в’їзного туризму України.
 2. Маргіта Н.О. Логістичні ризики різних рівнів ієрархії системи управління логістичним ланцюгом (МаргітаН. О.).

 

ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика

в системі менеджменту» (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.).

 1. Антоненко О.М. Оптимізація витрат на маркетингову діяльність підприємтва / О.М. Антоненко, І.О. Білоконний.
 2. Балик У.О. Сучасна реклама в соціальних мережах / У.О. Балик, І. Данилик.
 3. Бочко О. Ю. Основні складові, які впливають на рівень ефективності маркетингу підприємства / О.Ю. Бочко
 4. (Вороніна Р.М.) Дослідження і аналіз проектів міської логістики реалізованих у Польщі
 5. Кобилюх О.Я. Розвиток складів індивідуального зберігання / О.Я. Кобилюх
 6. Костюк О.С. Проблеми сортування і переробки побутових та подібних відходів в Україні і поза її межами / О.С. Костюк, Я. Гаврись.
 7. Крикавський Є.В. Дуальний розвиток маркетингу і логістики: імперативні і креативні атрибути / Є.В. Крикавський.
 8. Кузьо Н.Є. Можливості використання  хмарних   технологій  для забезпечення маркетингової діяльності вітчизняних підприємств / Н.Є. Кузьо
 9. Люльчак З.С. Граничний ризик реалізації енергоощадного проекту та система ризиків його реалізації / З.С. Люльчак
 10. Мащак Н.М. Сучасний стан впровадження соціальної відповідальності бізнесу в умовах європейської інтеграції України
 11. Мних О.Б. Сучасні виклики маркетингу в контексті забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем/ О.Б. Мних, І.П. Таранський, Б.Д. Гречин**.
 12. Мороз Л.А. Проблемні технології комунікативного впливу в рекламі / Л.А. Мороз.
 13. (Наконечна Т.В.), Особливості логістики транспортування швидкопсувних товарів / (Т.В. Наконечна), Н.Т. Гринів.
 14. Таранський І.П. Сучасні виклики маркетингу в контексті забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем / І.П. Таранський, О.Б. Мних, Б.Д. Гречин*.
 15. Савченко Ю.Т. Місце логістичної стратегії серед інших функціональних стратегій / Ю.Т. Савченко.
 16. Чорнописька Н.В. Розвиток логістики в Україні – історія впродовж чверть століття/ Н.В. Чорнописька.
 17. Глинський Н.Ю. Управління органами місцевого самоврядування в Україні в умовах турбулентності навколишнього середовища / Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна, Н.І. Кара.
 18. О.С. Довгунь Сучасні виклики у сфері електронної торгівлі / (О.С. Довгунь), М. Висоцький.
 19. Косар Н.С. Тенденції розвитку ринку банківських продуктів України / Н.С. Косар, А.Б. Гайдук.
 20. Леонова С.В.  Перспективи розвитку креативної економіки в Україні  / С.В. Леонова, Я.  Циран.
 21. Мамчин М.М. Концепція економіки ідей в постіндустріальному суспільстві / М.М. Мамчин, (В.Т. Лозинський), І.В. Прокопенко.
 22. Рикованова І.С., Проектні вантажі – комплексний підхід в галузі мультимодальних перевезень / І.С. Рикованова, Г. Гасанов.
 23. Русановська О.А. Вагомість результатів контролінгу логістичної діяльності для підприємств / О. А. Русановська, С. Патора-Висоцька
 24. Шандрівська О. Є. Логістичний підхід до експорту  зерна в Україні / О.Є. Шандрівська, В.А.  Шандрівський*, Н.І. Михайлик.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми розвитку

територіальних систем: теорія, практика, перспективи» (м. Ужгород, 15–16 квітня 2016 р.)

 1. Бочко О. Ю. Тенденції маркетингу: від 1.0 до 3.0 / О.Ю. Бочко.
 2. Крикавський Є.В. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення функціонування контролінгу логістичної діяльності / Є.В.Крикавський, (Русановська О.А.).

 

 

X Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»

(м. Суми, 29 вересня-1 жовтня 2016 р.)

 1. Кузьо Н.Є. Соціальні мережі у розвитку маркетингу освіти на сучасному етапі / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо.
 2. Похильченко О.А. Концептуальні орієнтири маркетингово-логістичного управління ланцюгами поставок / О.А. Похильченко) Є.В. Крикавський.

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція „Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ” (м. Львів, 19-21 травня 2016р.)

 1. Костюк О.С. Вірусний маркетинг як успішний інструмент поширення рекламної інформації / О.С. Костюк, І.А. Свищ.
 2. Кузьо Н.Є. Використання хмарних технологій у малому та середньому бізнесі / Н.Є.  Кузьо, О.І.  Косар.
 3. Кузьо Н.Є. Інноваційні підходи до упакування товарів: міжнародний та український досвід / Н.Є. Кузьо, М.М. Дацко.
 4. Крикавський Є.В. Трансформація принципів маркетингу в контексті дифузії цифрових технологій / Є.В.Крикавський, О.М.Стець.
 5. Косар Н.С. Перспективи розвитку виробників енергозберігаючого обладнання в Україні / Н.С. Косар, А.Б. Гайдук, В.М. Пилипенко.
 6. Косар Н.С. Перспективи розвитку транскордонного туризму у Львівській області / Н.С. Косар, О.І. Дриль, М.В. Кіндій.

 

XV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»

(м. Київ, 17-18 грудня 2015 р.)

 1. Кузьо Н.Є. Банківські інновації у контексті реалізації маркетингу цінностей / Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар.
 2. Мороз Л.А. Сучасні трансформації комплексу маркетингових комунікацій / Л.А. Мороз.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» (м. Київ, 19-20 листопада 2015 р.)

 1. Крикавський Є.В. Проблеми реалізації маркетингових досліджень у вищих навчальних закладах України / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А.Я. Дмитрів.
 2. Мороз Л.А. Маркетингові технології психологічного впливу на цільові аудиторії в бренд-менеджменті / Л.А. Мороз.

 

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» (м. Кив, 13-14 жовтня  2015 р.)

 1. Мащак Н.М. Відповідальне управління ланцюгом постачання глобальних фірм в контексті сталого розвитку
 2. Чорнописька Н.В. Логістика в Україні: між минулим і майбутнім/ Н.В. Чорнописька, А.В. Карпович, Р.С. Чорнописький

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки і фінансів» (Київ–Прага–Відень, 28 грудня 2015 року)

 1. Гринів Н.Т. Товаропросування на основі принципів теорії обмежень / Н.Т. Гринів, В.Ю. Горват*.
 2. Леонова С.В. Формування комплексу маркетингу для дрібних виробників кондитерських виробів / Ю.С. Бончик,  С.В. Леонова.
 3. Читайло М.Б. Вірусний маркетинг: основні принципи і перспективи застосування / М.Б. Читайло*, С.В. Леонова.

 

ІХ міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми економіки 2015-2016»

(м. Київ, 19 лютого 2016 р.)

 1. Мащак Н.М. Активізація м’яких чинників в досягненні соціально-відповідальної діяльності підприємств / Є.В. Крикавський, Н.М. Мащак
 2. Савіна Н.Б. Модель TDABC як інструмент оптимізації процесу постачання в будівельній галузі / Н.Б. Савіна, Є.В. Крикавський

 

Х міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» (м. Хмельницький, 3-5 грудня 2015р.)

 1. Мащак Н.М. Екологічний аспект транспортної логістики / Є.В. Крикавський, Н.М. Мащак
 2. Довгунь О.С. Квантифікування відносин підприємств із клієнтами / М. Василевський, О.С. Довгунь
 3. Карпій О. П. Розвиток послуг автозаправних комплексів для забезпечення громадської корисності / О. П. Карпій, Р. Патора***

 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи»

(м. Івано-Франківськ,  21-23 вересня 2016 р.)

 1. Косар Н.С. Державне регулювання стимулювання використання відновлювальних джерел енергії в енергетиці України / Н.С. Косар, Я.І. Олійник***, Є.В. Крикавський.
 2. Крикавський Є.В. Маркетингові і логістичні аспекти в дистрибуції споживчих товарів особливих габаритів / Є.В. Крикавський, Л.Я. Якимишин***

 

ІІ. Перелік міжнародних наукових заходів, проведених за кордоном (із зазначенням ПІП доповідачів та теми доповіді):

 1. Люльчак З.С. Особливості процесів логістики постачання на підприємстві /З.С. Люльчак // International Scientifical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings (Klaipeda, January 29, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing. – s.132-136.
 2. Люльчак З.С. Особливості виникнення та розвитку ризиків реалізації енергоощадного проекту / З.С. Люльчак / International Scientifical Conference Economy without borders: integration, innovation, cross-border cooperation (Kaunas, August 26, 2016). – Kaunas: Baltija Publishing. – s.158-161.

І. Перелік державних наукових заходів (із зазначенням ПІП доповідачів та теми доповіді):

 1. Кузьо Н.Є. Маркетингові стратегії банків у сфері збутової політики / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо //  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми» (м. Харків, 19-22 жовтня 2016 р.).
 2. Кузьо Н.Є. Формування пропозиції та попиту на ринку органічної продукції / Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар // Всеукраїнсь­ка науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні» (м. Луцьк, 29 квітня 2016 р.).
 3. Рикованова І.С. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму Львова / І.П. Таранський, І.С. Рикованова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (м. Умань, 30 жовтня 2015 р.).

 

 

XII науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», (м. Львів, 4-8 квітня 2016 р.)

 1. Косар Н.С. Маркетингові дослідження ринку нерухомості України / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо.
 2. Мороз Л.А. Провокаційний маркетинг як інструмент впливу на адресатів комунікації / Л.А. Мороз.
 3. Кузьо Н.Є. Особливості цифрового  маркетингу та напрями його розвитку в Україні / Н.Є.  Кузьо, Д.В. Лемеш***.

 

2015 рік

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні:

 1. Вороніна Р. М. Роль органів місцевого самоврядування у розвитку міської логістики / Р. М. Вороніна, Н. О. Маргіта // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (17-18 квітня 2015 р.).
 2. Вороніна Р.М. Логістичне управління у стратегічному розвитку міста / Р.М. Вороніна // Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки» (м. Хмельницький, 30–31 січня 2015 р.)
 3. Гілета Ю.І. Інформаційне забезпечення розвитку фармацевтичної галузі / Ю.І. Гілета, О.Б. Мних // Міжнародний науковий семінар «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті» (м. Київ, 30 червня – 4 липня 2014 р.)
 4. Гілета Ю.І. Політика імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України / Ю.І. Гілета // Міжнародна науково-практична інтернет-конференції молодих вчених Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (м. Львів, 11-12 квітня 2014р.)
 5. Гілета Ю.І. Стан інвестиційної привабливості фармацевтичної галузі України / Ю.І. Гілета // Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес в умовах трансформаційної економіки» (м. Сімферополь, 21-25 травня 2013р.)
 6. Гілета Ю.І. Взаємодія процесів маркетингового забезпечення розвитку конкурентного фармацевтичного ринку в соціально-орієнтованій економіці / О.Б. Мних, Ю.І. Гілета // Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри» (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.)
 7. Гілета Ю.І. Пошук нових точок економічного зростання і пожвавлення інноваційної діяльності в умовах фінансово-політичної кризи в Україні / О.Б. Мних, Ю.І. Гілета, Б.Д. Гречин // Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками» (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.)
 8. Глинський Н.Ю. Міра адаптивності підприємства як чинник сталості його розвитку / (Н.Ю. Глинський), Є.В. Крикавський Є.В., О.Б. Гірна // Міжнародна науково-практична конференція «Безпека, екстремізм, тероризм» (м. Львів, 23-24 квітня 2015 р.)
 9. Карпій О. П. Формування ціни на бензин в Україні / (О. П. Карпій), В. В. Меркулова // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки» (м. Київ, 7-8 листопада 2014 р.)
 10. Кобилюх О.Я. Прикладні аспекти впровадження WMS на підприємстві / М.Ю. Ганусяк, (Д.М. Донець), О.Я. Кобилюх // Міжнародна науково-практична конференція «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку» (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.)
 11. Кобилюх О.Я. Автоматизоване управління складом на основі WMS систем / О.Я. Кобилюх // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн» (м. Дпропетровськ, 24-25 жовтня 2014 р.)
 12. Косар Н.С. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників в умовах євроінтеграції / Н.С. Косар, В.М. Пилипенко* // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 24 квітня 2015 р.)
 13. Косар Н.С. Особливості банківського маркетингу в умовах сьогодення / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар // Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 24-25 вересня 2015 р.)
 14. Плавуцька Г.Р*. Проблеми підготовки та адаптації маркетологів на ринку праці України / Г.Р. Плавуцька*¸ Н.С. Косар // Міжнародна науково-практична конференція «Показники та фактори конкурентоспроможності національної економіки» (м. Дніпропетровськ, 2-3 жовтня 2015 р.)
 15. Люльчак З.С. Значення пристосування стратегії продажу до окремих груп клієнтів на ринку енергозберігаючих товарів / (З.С. Люльчак) // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки» (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015р)
 16. Люльчак З.С. Інвестиційне забезпечення енергетичного розвитку регіонів України / З.С. Люльчак // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації: теорія, практика» (м. Одеса, 27-28 березня 2015р)
 17. (Люльчак З.С.) Перспективні моделі фінансування термореноваційних заходів житлового фонду України / З. С.Люльчак // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення» (м. Ужгород, 6-7 березня 2015р.)
 18. Люльчак З.С. Тенденції маркетингових досліджень у сфері В2В на ринках енергоощадних та енергоефективних товарів / З.С. Люльчак // Міжнародна науково-практична конференція «Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 24-25 липня 2015р.)
 19. Мних О.Б. Перезавантаження концепції  економічного зростання в економіці знань  на основі поняття  системного ресурсу / О.Б. Мних // Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези» (м. Київ, 23-25 березня 2015 р.)
 20. Мних О.Б. Перехід до нової парадигми інноваційно-інвестиційного розвитку і стратегічне мислення менеджменту / О.Б. Мних // Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р.)
 21. Подвальна Г.В. Принципи підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю автотранспортного підприємства / (Г.В. Подвальна) // Міжнародна науково-практична конференція «Логістика промислових регіонів» (м. Донецьк, 3-4 квітня 2013 р.)
 22. Подвальна Г.В. Визначення стандартів якості транспортних послуг для підвищення конкурентоспроможності транспортних підприємствах / Г.В. Подвальна // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.)
 23. Чорнописька Н.В. Зелена логістика: термінологічний аспект/ Н.В. Чорнописька // Международная научно-практическая конференция «Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды» (м. Київ, 23-24 жовтня 2014 р.)
 24. Чорнописька Н.В. «Зелені» ланцюги поставок: світовий досвід/ Н.В. Чорнописька, О.І. Герич // Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи» (м. Київ, 23-24 травня 2014 р.)
 25. Чорнописька Н.В. «Зелена» концепція в теорії та практиці логістики / Н.В. Чорнописька // Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» (м. Луцьк, 29-30 травня 2014 р.)

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» (м. Львів, 14-16 травня)

Косар Н.С. Екомаркетинг як напрям реалізації концепції соціально-відповідального бізнесу / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо

Крикавський Є.В. Оцінка результативності інноваційних ланцюгів поставок / Є.В. Крикавський, (О.А. Похильченко)

(Вороніна Р.) Вплив інновацій на розвиток розумних міст / Р.М. Вороніна

 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України в умовах системної кризи» (м. Львів, 11 грудня 2014 р.)

Гринів Н.Т. Особливості збутової політики через мережу інтернет / Гринів Н.Т., Тицейко Г.І.*

(Маргіта Н. О.) Класифікація ризиків в логістичній системі підприємства / (Н. О. Маргіта)

(Маргіта Н. О.) Мотиваційні передумови інноваційної активності підприємства / (Н. О. Маргіта), З. І. Козар*

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (м. Львів, 24-25 вересня 2015 р.)

Крикавський Є.В. Людські цінності у розвитку конкуренції на товарних ринках / Є.В.Крикавський

Косар Н.С. Тенденції розвитку продуктової політики українських туроператорів у кризових умовах / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України» (м. Львів, 24 квітня 2015 р.)

Крикавський Є.В. Логістична концепція використання транзитного потенціалу України / Є.В. Крикавський

Леонова С.В. Мобільна зайнятість у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / С.В. Леонова, Є.В. Крикавський

Мних О.Б. Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах європейської інтеграції України / О.Б. Мних

 

ІІ. Перелік міжнародних наукових заходів, проведених за кордоном (із зазначенням ПІП доповідачів та теми доповіді)

Krykavskyy Y. The Features of Logistics Flows Formation in Terms of  E-commerce / Y. Krykavskyy, (N. Fihun) // Firmy rodzinne – doswiadczenia i perspektywy zarzadzania (Łódź, 19-21.05.2015)

(Fihun N.) The Place of Reverse Logistics in the Modern Society / (N. Fihun), Y. Krykawskyy // Logistyka i Transport (Wrocław, 20.03.2015)

 

Marketing w procesie internacjonalizacji rynku (Lublin, 24-25.05.2015)

Krykavskyy Y. The impact of globalization on the development of city Logistics / Y. Krykavskyy, (R.Voronina)

(Hlynskyy N.) Problems and prospects of the formation of a mutual tourism product of local communities / (N. Hlynskyy), O. Karyy***

Вороніна Р. М.) Показники сталої міської мобільності / (Р. М. Вороніна), (Н. О. Маргіта) // Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» (м. Львів, 26-28 березня 2015 р.).

Гринів Н.Т. Стратегія «3-А» як засіб для підвищення конкурентоспроможності ланцюга поставок / Н.Т. Гринів, Н.В. Задорожна* / Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології», м. (Вінниця, 16 жовтня 2015 р.).

Таранський І.П. Сучасний стан та передумови розвитку ділового туризму Львова / І.П.Таранський, І.С.Рикованова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні» (м. Умань, 30 жовтня 2015 р.).

 

 

 

 

 

Залишити відповідь