Наукові напрями

  Кафедра маркетингу і логістики є ініціатором проведення з 1996 р. що два роки Міжнародної науково-практичної конференцій “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” число учасників в яких виросло із 120 до 300 осіб. За результатами роботи конференцій публікуються матеріали (тези конференції).

  Кафедрою видається Вісник НУ “Львівська політехніка” “Логістика”, що є в переліку фахових видань ВАК України з 2000 року для економічних спеціальностей.

  З 1982 року кафедра має статус опорної кафедри для технічних вищих закладів освіти Західного регіону (вузи Волинської, Закарпатської, Івано- Франківської, Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Львівської областей) з питань економіки енергетичних, хімічних підприємств, підприємств промисловості будівельних матеріалів та маркетингу (наказ № 1/11-2027). Це визначає діяльність кафедри з поширення навчально- методичного досвіду та надання послуг з підвищення кваліфікації, викладання профільних дисциплін у вузах регіону, проведення тематичних семінарів.

  За період існування кафедри професорсько-викладацький склад стабільно, активно займався науковою діяльністю. На кафедрі працювало 2, нині вже покійних професори, д.е.н., професор Бондарєв П.П., відомий в наукових колах України фахівець зі спеціалізації виробництв, під керівництвом якого захищені понад 10 кандидатських дисертацій; д.е.н., професор Дікмаров С.В., відомий в наукових колах України фахівець з економіки енергетики.

  З початку років незалежності України на кафедрі сформувався колектив науковців з проблем маркетингу, а з другої половини 90-х років – з проблем логістики.

Такий динамічний розвиток наукової діяльності кафедри зумовив структуризацію наукової діяльності за такими напрямами:
Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження.
Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.

  Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри – 100% охоплені науковою роботою, більшість з них бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, має публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру.

  На кафедрі маркетингу і логістики також є можливість підготовки науковців (кандидатів та докторів наук) за спеціальностями:

08.00.03 – „Економіка та управління національним господарством”

08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”

Залишити відповідь