Лекції з курсу: взаємозв’язок важливих теоретичних аспектів з актуальними практичними кейсами