ХІV-а Міжнародна науково-практична конференція 2022 «Маркетинг і логістика в системі менеджменту»

Новини конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІV-й Міжнародній науково-практичній конференції з проблем маркетингу та логістики, що відбудеться з 28 по 29 жовтня 2022 р., яка відбуватиметься дистанційно. Деталі буде повідомлено пізніше.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Для участі у конференції необхідно зареєструватися та подати матеріали і документ про оплату до 10 жовтня 2022 р.
  2. Матеріали, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін, не розглядатимуться. E-mail: conference.ml.nulp@gmail.com
  3. Зареєструватися на конференцію можна на сайті кафедри маркетингу і логістики за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__SvD5wtF3Rnbam-rywAxiiy_q7fIASPnIy0iSzdURSlgLA/viewform?usp=pp_url
  4. Вимоги до оформлення тез доповідей розміщено на сайті кафедри маркетингу і логістики за посиланням:
  5. Вартість дистанційної участі у конференції – 100 грн. (опублікування тез, отримання збірника і сертифікату).

Actual News of conference

We invite you to join the “XIV International Scientific and Practical Conference on Marketing and Logistics”, which will be held in Lviv from 28 – 29 October, 2022. Organizers members inviting scientists, specialists, entrepreneurs to take part in this conference. Details will be announced later.

CONFERENCE MATERIALS:

  1. Іn order to participate in the conference and publish abstracts, you must register and submit abstracts and a document of payment by October 10, 2022
  2. Abstracts and articles that do not match the requirements and are not submitted in due time will not be considered. E-mail: conference.ml.nulp@gmail.com
  3. You can register for the conference on the website of the Department of Marketing and Logistics at the link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__SvD5wtF3Rnbam-rywAxiiy_q7fIASPnIy0iSzdURSlgLA/viewform?usp=pp_url
  4. Requirements for abstracts are posted on the website of the Department of Marketing and Logistics at the link:
  5. The cost of remote participation in the conference is 100 UAH. (publication of abstracts,obtaining a collection and a certificate).

Програмний комітет                                                                                                 PROGRAM COMMITTEE

Почесні голови комітету:

Бобало Ю.Я.

ректор Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., професор;

 

 

Степан-Кубив

Кубів С.І.

народний депутат України, екс перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України, к.е.н.,

 

Співголови комітету:

Євген Крикавський

Крикавський Є.В.

завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 

 

 

Олег Кузьмін

Кузьмін О.Є.

директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 

 

 

Кравців В.С.

директор Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Члени комітету:

Бальцежак А.

професор кафедри економіки Університету Миколая Коперника (м. Торунь, Польща), Ph.D. (за згодою);

 

 

 

Бочко О.Ю.

професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, л.е.н., доцент;

 

 

 

Бінда Я.

Вища школа фінансів і права м. Бєльсько-Бяла

 

 

Васєлєвскі М.

Васєлєвскі М.

декан Суспільної Академії Наук в Белхатові (м. Белхатов, Польща), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

 

 

Ян Віктор

Віктор Ян

завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (м. Краків, Польща), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

 

Вірвіляйте Р.

професор кафедри маркетингу Каунаського технологічного університету (м. Каунас, Литва), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

 

Гасанов Г.

заступник директора підприємства “İNTERENERQО” (м. Баку, Азербайджан), Ph.D. (за згодою);

 

 

 

Гайдук А.Б.

професор Факультету Міжнародного бізнесу Хельбронського університету (м. Хельбронн, Німеччина), доктор наук, професор (за згодою);

 

 

 

Гадась Л.

професор Інституту Логістики Познанської політехніки, (м. Познань, Польща), доктор габ., інж. (за згодою);

 

 

Григорак М.Ю.

завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету, д.е.н., доцент, м. Київ (за згодою);

 

 

Ярослав Дядьо

Дадьо Я.

професор кафедри менеджменту і маркетингу Університету ім. Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словацька Республіка), доктор наук, професор (за згодою);

 

 

 

Дейнега О.В.

проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету, д.е.н., доцент (за згодою);

 

 

 

 

Ковальська Л.Л.

завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету (м. Луцьк, Україна), д.е.н., професор (за згодою);

 

 

Ковальчук С.В.

завідувач кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна), д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Коліньські А.

професор Вищої Школи Логістики, Ph.D., Dr. of Economics (м. Познань, Польща) (за згодою);

 

 

Лилик І.В.

Лилик І.В.

генеральний директор Української асоціації маркетингу, к.е.н., доцент, м. Київ (за згодою);

 

 

 

 

Ліповскі М.

завідувач кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), доктор габ., (за згодою);

 

 

Лі Лі

професор, Dr.-Ing., Вища технічна школа Оствестфален-Ліппе,

Університет прикладних наук і мистецтв, м.Лемго, Німеччина

 

 

 

Малара З.

професор Інституту Організації і Управління Вроцлавської Політехніки (м. Вроцлав, Польща), доктор габ., професор, інженер (за згодою);

 

 

Андрі Магефа

Магефа А.

професор Західно-Саксонської Вищої фахової школи (м. Цвікау, ФРН), доктор наук (за згодою);

 

 

 

Мороз Л.А.

голова Львівської обласної організації УАМ, доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;

 

 

Мних О.Б.

професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор.

 

 

 

 

Окландер М.А.

завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

Посилкіна О.В.

завідувач кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Прокопенко О.

професор Талліннського технологічного університету (м. Таллінн, Естонія), д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Решетнікова І.Л.

професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

Ромат Є.В.

завідувач кафедри маркетингу Київського національного торгівельно-економічного університету, д. наук держ. управління, професор (за згодою);

 

 

Савіна Н.Б.

Савіна Н.Б.

проректор Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Собчик

Собчик Г

професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

Солнцев С.О.

завідувач кафедри промислового маркетингу НТУ КПІ, д.ф.-м.н., професор, м. Київ (за згодою);

 

 

Сопільник Л.І.

Сопільник Л.І.

начальник вибухотехнічного управління МВС України у Львівській області, д.т.н., професор, полковник міліції, академік Української академії наук (за згодою);

 

 

 

Старостіна А.О.

завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

Сулковскі

Сулковські Л.

проректор Суспільної академії наук (м. Лодзь, Польща), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

 

 

Сохацька О.М.

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету, (м. Тернопіль), д.е.н., професор, дійсний член Академії економічних наук України (за згодою);

 

 

 

Марек Фертш

Фертш М.

професор, доктор габ., Познанська політехніка (м. Познань, РП);

 

 

 

Федорченко А.В.

завідувач кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, доктор економічних наук, професор (за згодою);

 

 

 

Хованєц Х.

ад’юнкт Академії Технічно-гуманітарної (м. Бєльсько-Бяла, Польща), доктор наук, доцент (за згодою);

 

 

Чубала

Чубала А.

професор кафедри менеджменту Вищої школи бізнесу (м. Домброва Гурніча, Польща), доктор габ., професор (за згодою);

 

 

 

Чухрай Н.І.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 

 

шафалюк2

Шафалюк О.К.

декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

 

Шойхійон

Шохійон Н.Н.

ректор Технологічного університету Таджикистану (м. Душанбе, Республіка Таджикистан), к.т.н., д.пед.н., професор (за згодою);

 

 

Ябліньскі

Яблінські Й.

професор Вищої школи Ostwestfalen-Lippe Університету прикладних наук (м. Лємго, ФРН), доктор наук (за згодою);

 

 

 

Янків

Янків М.Д.

ректор Львівського інституту менеджменту, д.е.н., професор (за згодою);

 

 

Янковська

Янковська Л.А.

ректор Львівського університету бізнесу та права, д.е.н., професор (за згодою).

 

 

 

 

Якимишин Л.Я.

професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, д.е.н., професор (за згодою).

 

Організаційний комітет:

Співголови:

·     Глинський Н.Ю. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Чорнописька Н.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент.
Секретар комітету:
·     Балик У.О. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.
Члени комітету:  
Білик І.І. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Гайванович Н.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Гринів Н.Т. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Дмитрів А.Я. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Довгунь О.С. – асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Донець Д.М. – провідний фахівець маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;
·     Кіндій М.В. – ст. викладач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;
·     Кобилюх О.Я. – ст. викладач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;
·     Косар Н.С. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Костюк О.С. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Кузьо Н.Є. – ст. викладач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;
·     Леонова С.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Лихолат С.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Лозинський В.Т. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Люльчак З.С. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Мамчин М.М. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Мащак Н.М. – асистент кафедри маркетингу і логістики національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Наконечна Т.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
·     Похильченко О.А. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
·     Прийма Л.П. – провідний фахівець кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;
·     Рикованова І.С. – ст. викладач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;
·     Таранський І.П. – генеральний директор Підприємства “Росан-Цінні папери” (ІФГ “Росан-Капітал”), доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент
·     Фігун Н.В. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.

Співорганізатори

 

 

Медіа-партнери