Ділова гра «Bottleneck of Logistic system», рольова гра «Співпраця в управлінні ланцюгами поставок»

Відбулася серія практикумів в рамках “Logistics and Supply Chain Management: Dissemination of the European Experience”.

Заняття стосувалися впровадження теорії обмежень, що базується на застосуванні системного підходу до неперервного удосконалення логістичних процесів. Студенти ознайомились з сутністю теорії обмежень (ТОС), типами обмежень, розглянули практичне застосування методу “Барабан-буфер-мотузка” та проаналізували досвід успішного використання компаніями теорії обмежень. Практичні навички застосування системного підходу в логістиці та управлінні ланцюгами поставок студенти отримали під час виконання ділової гри «Bottleneck of Logistic system» та рольової гри «Співпраця в управлінні ланцюгами поставок».
Заняття проводили к.е.н, доц. каф. МЛ Гайванович Н.В. та к.е.н, доц. каф. МЛ Похильченко О. А.