ЕРАЗМУС+

“Logistics and Supply Chain Management: dissemination of European experience”

Проект за програмою Жана Моне Еразмус+ 610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE «Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду», який реалізується за підтримки Європейської Комісії.

Презентація проекту

З 01.09.2019 р.  кафедрою маркетингу і логістики  реалізується проект за програмою Жана Моне + 610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMOMODULE «Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду».

Досягнення якісного прориву у реалізації договору про асоціацію України з ЄС перебуває у прямій залежності від якості та швидкості поширення в Україні кращих європейських практик. Стратегічно важливою сферою економіки України, де поширення європейського досвіду має критично важливе значення, є сектор логістичних послуг. Впровадження європейського досвіду і практики у сфері логістики і управління ланцюгами поставок забезпечить можливість покращити логістичну систему країни, а відповідно сприятиме збільшенню транзитного потенціалу Європи.

 

Як одна із ланок в системі вищої освіти України Національний університет «Львівська політехніка», та зокрема, проектна команда кафедри маркетингу і логістики, є відповідальною за реалізацію людських цінностей; виховання молоді; підготовку майбутніх висококваліфікованих кадрів.

Фундаментом подальшого розвитку, формування та поширення знань з логістики та управління ланцюгами поставок є досвід кафедри:

→ видано понад 20 посібників і монографій з логістики (перший посібник вийшов 1996 р.),

→ випущено понад 300 бакалаврів і 300 магістрів з логістики впродовж останніх 10 років,

→ підготовано понад 30 кандидатів та докторів наук з логістичної тематики,

→ проведено, починаючи з 1996 р., 12 міжнародних науково-практичних конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» та ін.заходів.

Поширення інформації про цінності та європейський досвід втілення найкращих логістичних практик дозволить сформувати адекватне логістичне мислення, логістичну свідомість та логістичну поведінку у широких верствах громадянського суспільства.

 

Паспорт проекту:

Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду
Період реалізації проекту 01/09/2019 -31/08/2022
Отримувач гранту Національний університет «Львівська політехніка», проектна команда кафедри маркетингу і логістики
Академічний координатор. Контактні дані Доц. Гайванович Н. В.,

Ел. Пошта: n_hayvanovych@yahoo.com

Цілі та завдання проекту – Поширення європейського досвіду втілення найкращих логістичних практик.

– Забезпечення цільової аудиторії фаховими знаннями з питань Європейської практики управління ланцюгами поставок.

– Пропагування Європейського підходу до забезпечення інтеграції науки, бізнесу і влади.

Цільова група – студенти НУ «ЛП» усіх спеціальностей, І, ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти;

– учні середніх і старших класів шкіл м. Львова

– практики з числа: підприємців та менеджерів всіх рівнів управління, представники владних структур.

Види діяльності Викладання нового курсу «Logistics and Supply Chain Management: поширення європейського досвіду»

Проведення міжнародної науково-практичної конференції

Проведення студентської науково-технічної конференції

Організації заходу Logistic Day

Проведення екскурсій

 

Цілі:
Досягнення цілей планується завдяки викладанню нового курсу «Logistics and Supply Chain Management: поширення європейського досвіду» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУ «Львівська політехніка», проведенню міжнародної науково-практичної конференції, студентської науково-технічної конференції, організації заходу Logistic Day та екскурсій.

Реалізація цього проекту дозволила б істотно додати академічної цінності процесу підготовки сучасних та майбутніх фахівців з логістики, а також процесу навчання майбутніх викладачів шляхом стимулювання інтересу та популяризації європейського досвіду втілення найкращих логістичних практик.

Практичну рамку даного курсу складає глибоко осмислений практичний досвід функціонування європейських компаній та їх ланцюгів поставок, що дає змогу:

– детально розглянути практичні аспекти європейських зразків оцінювання результативності стратегічного партнерства в рамках ланцюгів поставок;

– дослідити роль логістики у стратегічному та тактичному розвитку європейських ланцюгів поставок;

– виявити перспективи зростання логістичної активності вітчизняних підприємств та ланцюгів поставок, в т.ч. на ринку ЄС та дослідити вплив такого зростання в регіональних та національних масштабах України.

В ході реалізації проекту планується використання разом з традиційними формами навчання (лекції, семінарські заняття) також сучасних інформаційних технологій, що включає в себе відео-презентації, інтерактивне тестування, ведення відкритих форумів на віртуальній платформі Віртуального Навчального середовища (ВНС) НУ «Львівська політехніка» з подальшим розміщенням на сторінці сайту НУ «Львівська політехніка». Це уможливливить формування мережевих колективів різної часової тривалості, охоплення широкої аудиторії слухачів.

КОМАНДА ПРОЕКТУ:

  1. Керівник проектуд.е.н., проф. Крикавський Є.В.
  2. Керівник проекту кадемічний координатор)к.е.н, доц. Чорнописька Н.В.
  3. Академічний координатор – к.е.н. Гайванович Н.В.
  4. Викладач – к.е.н. Похильченко О. А.
  5. Викладач – к.е.н. Довгунь О. С.
  6. Викладач – к.е.н. Леонова С.В.

 

 Контакти:

Кафедра маркетингу і логістики

ІНЕМ НУ «Львівська політехніка»

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013;

 4 -й корпус, ауд. 415

 Email: n_hayvanovych@yahoo.com