Підручники, монографії, статті викладачів кафедри МЛ за 2018/2019р

Підручники 2019р.:

 1. КрикавськийЄ. В. Логістичні системи: підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 c.

Монографії 2019р.:

 1. SMART supply network : колективна монографія.– Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2019.

1.1. Dmytriv A.  Mutual influence of traditional trading chains and e-commerce: trends and metrics / A. Dmytriv, O. Kobylyukh. – c.181–205.

 1. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : колективна монографія.– Суми: Триторія, 2018.

2.1. Крикавський Є. В. Інтеграція Balanced scorecard в діагностичний апарат ланцюгів поставок / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Ю. Т. Савченко. – c.200–220.

2.2. Крикавський Є. В. Маркетинг цінності у контексті інноваційної моделі формування конкурентоспроможності підприємств молочної галузі / Є. В. Крикавський, А. Я. Дмитрів, О. М. Стець. – c.316–328.

 1. The actual problems of the world today. Vol. 1. : колективна монографія.– London: SCIEMCEE Publishing London, 2019.

3.1. Kosar N.  Problems of development of food products packaging: balance of interests of a manufacturer, consumer and society / N. Kosar, N. Kuzo, I. Bilyk. – c.113–128.

 1. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія.– Полтава: ПП “Астрая”, 2019.

4.1. Люльчак З. С. Особливості забезпечення надійності електропостачання споживачів у ринкових умовах на регіональних електроенергетичних ринках / З. С. Люльчак. – c.229–234.

 1. Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : колективна монографія.– Київ: Фіктивне видавництво в Україні, 2019.

5.1. Крикавський Є. В. Соціальні мережі у формуванні іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг / Є. В. Крикавський, А. Я. Дмитрів, Н. С. Косар. – c.35–45.

5.2. Гронська Н. С. Підходи та напрями розвитку маркетингового управління промисловим підприємством / Н. С. Гронська, Л. П. Прийма. – c.391–400.

 1. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання : методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : колективна монографія.– Суми: Фіктивне видавництво в Україні, 2019.

 6.1. Гринів Н. Т. Характеристика та оцінювання глобальної FABLAB-мережі й джерела фінансування бізнес-ідей на етапі прототипування / Н. Т. Гринів, Т. Б. Данилович, Т. В. Наконечна. – c.57–68.

 1. Economic security at risks: findings from the digitalization of national economy. Vol. 5. : колективна монографія.– Bydgoszcz: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019.

7.1. Mnykh O.  Formation and development of an innovative economy in the age of business globalization based on the implementation of industry 4.0 and logistics 4.0 / O. Mnykh, O. Kostiuk, N. Sapotnitska. – c.135–163.

 1. Інноваційно-інформаційні процеси у маркетингу : колективна монографія.– Дніпро: Журфонд, 2019.

8.1. Мних О. Б. Стартап-індустрія компаній і сучасні вимоги до побудови бізнес-моделей в умовах смарт-спеціалізації / О. Б. Мних, С. В. Кіндрат. – c.104–126.

 1. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі : колективна монографія.– Київ: ФОП Маслаков Р.О., 2019.

9.1. Мних О. Б. Актуальні проблеми формування вартості і зміна моделей бізнесу авіакомпаній у конкурентному ринковому середовищі / О. Б. Мних. – c.289–299.

 1. Integration of information flow for greening supply chain management : колективна монографія.– Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2020.

10.1. Mashchak N.  Modern marketing and logistics approaches in the implementation of e-commerce / N. Mashchak, O. Dovhun. – c.375–391.

Підручники 2018 р.:

1. Довгунь О. С. Логістичний контролінг: навчальний посібник / О. С. Довгунь, О. А. Русановська, О. Я. Кобилюх, Гаврись Ярослав, Л. Ю. Шевців. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 200 c.
2. Косар Н. С. Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 c.

Монографії 2018 р.:

1.Бочко О. Ю. Маркетингові інструменти формування регіональних ринків молочної продукції: монографія / О. Ю. Бочко. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 228 c.
2. Крикавський Є. В. Атракційність логістики в системі контролінгу підприємства: монографія / Є. В. Крикавський, О. А. Русановська. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 220 c.
3. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти : колективна монографія. – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018.
4. Мних О. Б. Екологічні та економічні аспекти реалізації концепції сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації бізнесу / О. Б. Мних. – c.15–23.
5. Modelling of the mechanisms to restore the national economy. Vol. 3. : колективна монографія. – Bydgoszcz: Publishing House of University of Economy in Bydgoszcz, 2017.
6. Marhita N. Logistic capacity assessment of Ukrainian regions on the basis of the integral index of logistic capacity (IILC) of the region / N. Marhita, R. Voronina. – c.37–58.
7. Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Т. 3 : Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки : колективна монографія. – Суми: Триторія, 2017.
8. Люльчак З. С. Бізнес-план енергоощадного інвестиційного проекту як інструмент відображення та зниження ризиків господарювання / З. С. Люльчак. – c.245–252.
9. Сучасні тенденції розвитку регіонівта галузей народного господарства : колективна монографія. – Дніпро: Пороги, 2018.
10. Бочко О. Ю. Останні тенденції розвитку на ринку молочної продукції з позиції маркетингу / О. Ю. Бочко, Г. В. Подвальна, В. В. Кузяк. – c.259–268.

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

   1.1. У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):
1. Глинський Н. Ю. Місцеве самоврядування як активний суб’єкт господарювання // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 272–278. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
2. Михайлик Н. І., Кузяк В. В. Аналіз логістичних процесів: економічний аспект // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 160–164. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
3. Рикованова І. С., Таранський І. П., Донець Д. М. Управління ризиком у логістичній системі через систему страхового захисту // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 246–255. 0,49 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Донець Д. М.).
4. Чипак* А. А., Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Обгрунтування напрямів покращання маркетингової діяльності вітчизняних виробників кухонних меблів (на прикладі ТзОВ «ДіоЛіні») // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 203–211. 0,4 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
5. Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я. Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 212–221. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

   1.2. У інших виданнях України:
6. Косар Н. С., Білик І. І. Інновації комплексу маркетингу страхової компанії на ринку // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 1 (06). – С. 37–43. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
7. Бочко О. Ю. Моніторинг ринкової кон’юнктури молочної продукції в Україні // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права”. – 2017. – Вип. 17. – С. 30–34. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
8. Гайванович Н. В. Система дистрибуції: сутність, структура та види формалізації // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / Львівський торговельно-економічний університет. – 2017. – Вип.21. – С. 106–110. 0,27 ум.д.ар. (МЛ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
9. Глинський Н. Ю., Гірна О. Б., Мороз Л. А. Сутність управління рекламною діяльністю на підприємстві // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права”. – 2017. – Вип. 18. – С. 38–43. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
10. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Напрями втілення інновацій у маркетингову діяльність комерційних банків України у сучасних умовах // Економіка та право. – 2018. – № 1 (49). – С. 143–150. 0,36 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
11. Крикавський Є. В., Довгунь О. С. Характерні особливості маркетингових інтернет-комунікацій українських виробників одягу // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права”. – 2017. – Вип. 17. – С. 64–70. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Довгунь О. С.).

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:
   Статті у вітчизняних виданнях:

1. Бочко О. Ю., Донець Д. М. Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип. 1 (9). – С. 53–57. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Донець Д. М.) (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2. Bochko O., Podvalna G., Kuziak V. Research of consumers ‘liability level to Ukrainian online trade // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14), ч. 2. – P. 165–172. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Подвальна Г. В.) (Google Scholar, Index Copernicus International, Web of Science?, РИНЦ).
3. Бочко О. Ю., Русановська О. А. Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6 (6). – С. 52–55. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Русановська О. А.) (РИНЦ).
4. Васильців Н. М. Нейромаркетинг: позитивні та негативні аспекти // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 13. – С. 394–398. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Васильців Н. М.) (Index Copernicus International).
5. Гайванович Н. В. Конкурентні стратегії бізнес-суб’єктів у системі дистрибуції товарів // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том Т. 2 № 2. – С. 8–19. 0,58 ум.д.ар. (МЛ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
6. Гайванович Н. В. Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – 2017. – Вип.41. – С. 23–34. 0,54 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar).
7. Гайванович Н. В. Розвиток маркетингових конкурентних стратегій малих і середніх підприємств в дистрибуційних мережах // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 15. – С. 243–251. 0,04 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
8. Глинський Н. Ю., Гірна О. Б., Кобилюх О. Я. Визначення суб’єктів та об’єктів управління в територіальному маркетингу // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 17. – С. 272–277. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
9. Гірна О. Б. Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 3 (11). – С. 23–28. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (BASE, CiteFactor, Google Scholar, Scientific Indexing Services (USA), РИНЦ).
10. Білик І. І., Кіндій М. В., Сітнікова* І. О. Аспекти управління репутацією в Інтернеті та фактори впливу на неї // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 23. – С. 224–227. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
11. Косар Н. С., Кузьо Н. Є., Мастеляк* Л. В. Протиріччя використання концепції холістичного маркетингу в діяльності маркетингових агентств // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 386–394. 0,4 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
12. Косар Н. С., Кузьо Н. Є., Трехлеб* Я. Ю. Роль сервісу у формуванні лояльності клієнтів автозаправних комплексів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20. – С. 385–388. 0,18 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
13. Крикавський Є. В., Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 103–117. 0,67 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), Web of Science, РИНЦ).
14. Крикавський Є. В., Леонова С. В. Пріоритети застосування телепраці в сучасних економічних умовах // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 19. – С. 222–229. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
15. Крикавський Є. В., Мащак Н. М. Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльність транспортної галузі // Science Rise. – 2018. – № 11 (52). – С. 18–24. 0,7 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Мащак Н. М.) (BASE, CiteFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, ResearchBib, Scientific Indexing Services (USA), РИНЦ).
16. Krykavskyy Y., Savchenko** Y. Formalization of the process of the strategic adaptation of manufacturing company to integration of complex- technical systems in the supply chain // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 1/4 (39). – С. 56–64. 0,4 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (EBSCO, Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ).
17. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Дуднік* Б. Е. Дослідження конкурентоспроможності товарів власних торгових марок торговельних мереж України // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 426–431. 0,27 ум.д.ар. (МЛ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
18. Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Напрями активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення інтернет-технологій // Маркетинг і цифрові технології. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 30–42. 0,58 ум.д.ар. (МЛ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
19. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Пагута* М. Г. Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України та обґрунтування товарних інновацій виробників на ньому // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 284–291. 0,36 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
20. Мамчин М. М., Лозинський В. Т. Застосування системного підходу у процесі стимулювання продажу друкованої продукції // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20. – С. 426–431. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Лозинський В. Т.) (Index Copernicus International).
21. Мамчин М. М. Ринок кормів для домашніх тварин в Україні: маркетингові аспекти // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 202–207. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
22. Маргіта Н. О. Регіональні пріоритети формування лісогосподарського потенціалу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – 2017. – Вип. 6 (128). – С. 50–53. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Маргіта Н. О.) (Index Copernicus International).
23. Marhita N. O., Yarema* N. O. Оцінка якості системи транспортного обслуговування пасажирів м. Львова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип.16, ч. 2. – С. 10–14. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Маргіта Н. О.) (Index Copernicus International).
24. Михайлик Н. І. Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту // Молодий вчений. – 2018. – № 3 (55). – С. 676–679. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
25. Мороз Л. А., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – Вип. 29, ч. 1. – С. 176–181. 0,27 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
26. Nakonechna T., Gryniv N. Strategic segmentation of customers in the market of primary real estate // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – Vol. 4, № 1. – С. 73–81. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Наконечна Т. В.) (Index Copernicus International, РИНЦ).
27. Наконечна Т. В., Мастеляк* Л. В. Впровадження маркетингових та логістичних методів у сферу поводження з побутовими відходами // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 17, ч. 2. – С. 12–16. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Наконечна Т. В.) (Index Copernicus International).
28. Савченко** Ю. Т. Актуалізація переходу підприємств-виробників складно-технічних систем ринку безпеки України від традиційного підходу управління до концепції управління ланцюгами поставок // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 1. – С. 127–135. 0,4 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
29. Савченко** Ю. Т. Технічні системи: сучасний аспект та характерні риси з погляду управління ланцюгами поставок // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 47–55. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Google Scholar, Index Copernicus International).
30. Stets** O., Krykavskyy Y. Effectiveness of innovative value-oriented marketing solutions on dairy market // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – Vol. 4, № 1. – С. 25–32. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International, РИНЦ).