Вітаємо Глинського Назара Юрійовича з присудженням наукового ступеня доктора наук!

Автор | 25/03/2023

20 березня ректор НУ “Львівська політехніка” проф. Юрій Бобало вручив проф. кафедри маркетингу і логістики НУ “Львівська політехніка” Глинському Назару Юрійовичу Диплом доктора економічних наук!
Тема дисертації: «Ринковий інструментарій формування та реалізації стратегій розвитку слабоурбанізованих територій в умовах трансформації національного господарства».

Колективом викладачів кафедри вітаємо доктора!
Щиро радіємо бажаному результату багаторічної праці!
Викладання, практичний досвід, дослідження, підтримка наставників і родини, працьовитість посприяли створенню важливого наукового доробку!
Бажаємо Вам здоров’я, нових ідей, успішного передавання досвіду студентам та реалізації стратегій задля розвитку економіки України!
Вітаємо і наук. консультанта – зав. каф. Крикавського Є.В. (з 14-ою докт. дисертацією під керівництвом професора)!
Студенти та колеги, розповідаємо вам про науковий та освітній шлях Глинського Назара Юрійовича:
2003 – закінчив магістратуру НУЛП за спеціальністю «Маркетинг».
З 2003 р. і дотепер працює на каф. МЛ.
2008-2009 – навчався за програмою ім. Л. Кіркланда (Вроцлавський університет, Польща).
2010 – захистив кандидатську дисертацію “Маркетингова концепція економічного розвитку малих і середніх міст” (Наук. кер.: д.е.н., проф. Чухрай Н.І.).
2015 – 2019 – лектор в Бізнес-школі ЛІМу.
2006 – дотепер – тренер, консультант у West-Ukrainian Regional Training Centre.
2016 – дотепер – консультант в Foundation in Support of Local Democracy (Польща).
2018 – дотепер – тренер в DESPRO (Decentralization support in Ukraine).
2022 – захистив докторську дисертацію.
Захоплення: всесвітня історія, футбол.
Професор кафедри:
– є діючим тренером-консультантом зі територіального маркетингу, стратегічного планування розвитку міст, ОТГ, соц.-економ. аналізу територій. Має досвід роботи у проектах міжн. технічної допомоги, проводив численні тренінги та семінари (у зазначених програмах, а також в TACIS “Трикутник партнерства: підтримка українських самоврядних громад у творенні власного соц.-екон.розвитку”, DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) та інших).
– працював над розробкою стратегічних планів розвитку, планів просування українських міст: Рахів, Долина, Радехів, Виноградів, Житомир, Червоноград, Володимир-Волинський та ін.; співпрацював з ОТГ Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернігівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Одеської та Закарпатської областей.
Дисципліни, які викладає: Вступ до фаху «Маркетинг», Маркетинг, Рекламний менеджмент, Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, Організація виставкової діяльності.
Сфера наукових інтересів: територіальний маркетинг, сучасні методи маркетингових комунікацій.
Глинський Н.Ю. – автор понад 50 наукових праць (монографій, наукових статей, підручників) з маркетингу, стратегічного управління та місцевого самоврядування
Публікації 2021-2022:
1. Scopus: Hlynskyy N., Hirna O., 2022. Positioning of low-urbanized territories based on self-identification: The case of Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 8(1), pp. 229-246.
2. Scopus: Hlynskyy N., Leshchukh I., Melnyk M., 2022. The impact of the oblast center on regional socio-economic development: the center-periphery dimension, Agricultural and Resource Economics, 8(1), pp. 89-11.
3. Глинський Н.Ю. 2022. Стратегії розвитку слабоурбанізованих територій в умовах трансформації національного господарства: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
4. Hlynskyy N., Liulchak Z., Binda J. et al., 2021. Financial competencies in the institutional dimension: колективна монографія. Bielsko-Biała: Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press, 203 p.
5. Глинський Н. Ю., 2022. Характеристика поняття «місцевий розвиток» через призму трансформації національного господарства України. Економіка та суспільство. 38.
6. Глинський Н. Ю., Крикавський Є.В., 2022. Обґрунтування ринкового підходу до управління слабоурбанізованими територіями в умовах трансформації національного господарства. Інфраструктура ринку. 66, с. 56-60.
7. Hlynskyy, N., 2021. Development strategy financing tools at the local level: marketing dimension for low-urbanized territories, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. 25(3), pp. 12-18.
8. Глинський Н.Ю., 2021. Особливості управління слабоурбанізованою територією в Україні. Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». 6, с. 108-111.
9. Глинський Н. Ю., Гірна О. Б., Кобилюх О. Я., 2021. Адаптація концепції логістики до умов пандемії COVID-19: перспектива логістичного оператора, клієнта та слабоурбанізованої території. Приазовський економічний вісник. 4 (27), С. 62–67.
10. Hlynskyy N., 2021. Finance of low-urbanized territories as an integral part of the public finance system, Економіка та суспільство. 32.