Підсумки ХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Автор | 03/11/2020

Кафедра маркетингу і логістики спільно з партнерами організували ХІІІ-у Міжнародну науково-практичну конференцію«МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ» 22-24 жовтня 2020 р. до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики.

Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» кафедра маркетингу і логістики проводить кожні два роки, починаючи з 1996 р. Учасниками є науковці і практики провідних ЗВО та підприємств України, Німеччини, Польщі, Словаччини та ін. Проблематика конференції завжди актуальна та відображає сучасні тренди економіки та прикладні аспекти застосування логістичних та маркетингових практик в Україні та світі. 

Мета конференції: висвітлення новітніх теоретичних і прикладних результатів щодо застосування сучасних інноваційних технологій у діяльності вітчизняних та закордонних підприємств, узагальнення та розвиток результатів науково-прикладних досліджень вчених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку маркетингу і логістики в умовах сьогодення. 

За існуючих карантинних умов конференція відбулась у дистанційному форматі. У роботі міжнародної конференції взяли участь понад 180 науковців, в тому числі, представники закладів вищої освіти багатьох регіонів України та учасники з різних країн – Німеччини, Польщі, Естонії, Литви, Білорусі, Словаччини, Великої Британії, Туреччини та Таджикистану.

Також 24 жовтня відбувся Студентський науковий форум “Молодь створює логістику майбутнього”, учасниками якого були викладачі, студенти різних ЗВО України, практики із сфери логістики та управління ланцюгами поставок. Мета форуму: дати старт проекту формування екосистеми підготовки професіоналів майбутнього для сфери логістики та управління ланцюгами поставок.

Доповіді учасників міжнародної конференції обговорювали на пленарному та секційних засіданнях. Секції працювали за двома напрямами.

Секція 1. Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду (в рамках реалізації проекту LogisticsandSupplyChainManagement: DisseminationoftheEuropeanExperience (610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE)

Секція 2.Маркетингове забезпечення розвитку систем різних інтеграційних рівнів в  умовах сучасних викликів.

Робочими мовами конференції були українська, польська, англійська та німецька.

Урочисте відкриття конференції розпочалось із виступів гостей. З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Демидов Іван Васильович.

З доповіддю на тему “ПЕРЕБУДОВА СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З COVID-19” виступив директор Департаменту економічної політики Львівської ОДА Куйбіда Степан Васильович.

Завідувач кафедри маркетингу і логістики, д.е.н., професор Крикавський Євген Васильович привітав всіх учасників виступом на тему: “МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА В ТРЕНДІ”, наголосивши на тому, що “..маркетинг та логістика ніколи не втратять своєї актуальності і особливо в умовах пандемії стануть необхідними інструментами зосередження та підтримки зацікавлених зі всього світу».

На пленарному засіданні з доповіддю „ПОВЕДІНКОВИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ“ виступила завідувачка кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.е.н., професор Савицька Н.Л.

З питаннями менеджменту в системі спіральної динаміки ланцюгів постачання  ознайомив аудиторію к.е.н., проф., проф. кафедри логістики НАУ Кулик В.А.

Шановний колега Ян Віктор – доктор габ., професор, завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (м. Краків, Польща), член комітету конференції розвинув дискусію на тему“A COMPANY’S INTERNATIONAL EXPANSION – REASONS FOR AND EFFECTS OF AMAZON’S ENTRY INTO THE POLISH MARKET”.

Шановна спікерка пленарного засідання – Президентка ГО «Українська Асоціація Маркетингу», доц. КНЕУ Ірина Вікторівна Лилик доповіла на тему “РЕЄСТРИ КВАЛІФІКАЦІЙ АБО НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ”.

Практикуюча спеціалістка у сфері маркетингу, PhD, тренерка, яка працює в сфері BrandConsulting&MarketingStrategy, Оксана Стець зацікавила всіх присутніх доповіддю на тему: “РОЛЬ ФОКУС-ГРУПОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ” та викликала жваві обговорення.

Наша колега з Польщі, доктор-інженер Інституту логістики Познанської політехніки Ірина Павлишин виступила на пленарному засіданні, розкривши особливості “MОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ LEAN MANAGEMENT В МЕРЕЖЕВИХ КЛАСТЕРАХ”.

Всі присутні раді були вітати на конференції колег з Німеччини, з якими кафедра маркетингу і логістики налагодила багаторічну та плідну співпрацю, зокрема, шановного доктора наук, професора Західно-Саксонської Вищої фахової школи (м. Цвікау, Німеччина) АндреяМагефу з темою доповіді “KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN UND KOMMU-NIKATIONSINSTRUMENTE IM MARKETING”.

Особливу зацікавленість аудиторії викликав виступ німецького колеги Шановного LotharSchulze – доктора-інженера, професора Ганноверського університету ім. В. Лейбніца (м. Ганновер, Німеччина), котрий доповідав на тему “COMPUTER AIDED OPTIMIZATION OF HIGH BAY WAREHOUSES WITH STACKER CRANES”. Також всіх присутніх зацікавив виступ, який підготувала шановна Лі Лі – професор, доктор-інженер, Вища технічна школа Оствестфален-Ліппе, Університет прикладних наук і мистецтв (м. Лемго, Німеччина) з темою доповіді: “SIGNIFICANCE EXAMINATION OF POSTPONING PRODUCT DIFFERENCE TO PACKAGE LABELING”. Шановна проф. HonorataHowaniec(AkademiaTechniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)виступила з дослідженням актуальної проблематики регіонального розвитку в умовах транскордонного співробітництва “EUROREGIONS AND LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT – LOCAL PERCEPTIONS OF CROSS-BORDER COOPERATION AND EUROREGIONS BASED ON THE EUROREGION BESKYDY”.

Під час виступів учасників конференції висвітлювались сучасні тренди на ринку, актуальні проблеми управління маркетинговою діяльністю, напрями підвищення ефективності управління логістичними процесами.

Основні питання конференції обговорювались під час роботи двох секцій:

В рамках проекту LogisticsandSupplyChainManagement: DisseminationofTheEuropeanExperience (610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE) було проведено  роботу  Секції 1: “Логістика та управління ланцюгами поставок”.

Зважаючи на актуальні проблеми сучасної економіки та необхідність генерування інноваційних логістичних рішень з метою адаптації до швидкозмінних зовнішніх умов, основними напрямками роботи Секції стали: 1) Логістика і управління ланцюгами поставок. Українські підприємства в глобальних ланцюгах поставок. Логістична концепція використання транзитного потенціалу країни. Впровадження найкращих європейських практик в Україні; 2) Адаптація логістичної діяльності підприємств до сучасних викликів глобальної економіки.Сталий розвиток логістичних систем в умовах пандемії; 3) Вплив цифрової економіки на прийняття логістичних рішень.

Науковці, викладачі, аспіранти, студенти  мали можливість отримали цінну інформацію щодо кращих європейських практик і досвіду у сфері логістики і управління ланцюгами поставок, а широка географія учасників конференції сприятиме поглибленню співпраці та налагодженню тісніших зв’язків із партнерами з інших країн.

Секція 2 “Маркетингове забезпечення розвитку систем різних інтеграційних рівнів в умовах сучасних викликів” організувала роботу за наступними напрямами:    1) Маркетинг: теорія і практика; 2) Маркетинг у банківській, страховій, інвестиційній діяльності; 3) Маркетингові рішення у нетрадиційних сферах; 4) Маркетинг в освітній сфері.

Прозвучали доповіді, у яких порушувались питання актуальності цифрового маркетингу і цифрових технологій в діяльності сучасних підприємств, розглядались передумови формування свідомої поведінки та маркетингові аспекти соціальної відповідальності та свідомого споживання. Маркетологи говорили про вплив пандемії Covid-19 на сучасний бізнес, шляхи виходу з кризи через адаптацію маркетингових інструментів до новітніх реалій, способи виживання підприємств у посткризовий період. Крім того учасники обговорили сучасні технології у банківській справі, перспективи фінансового маркетингу та можливості інтеграції маркетингових, логістичних та фінансових рішень в освітній сфері.

Загалом на конференції заслухали та обговорили близько 40 доповідей, в яких було висвітлено теоретичні та прикладні аспекти маркетингу і логістики, особливості маркетингової та логістичної діяльності підприємств у вітчизняному та міжнародному вимірах, питання соціальної відповідальності у маркетингу і логістиці, проблеми управління ланцюгами поставок, специфіку підготовки фахівців з маркетингу і логістики, нові прикладні сфери застосування маркетингу і логістики, сучасні інструменти цифрового маркетингу, питання адаптації маркетингової і логістичної діяльності підприємств до сучасних викликів глобальної економіки,, аспекти впливу цифрової економіки на поведінку споживачів, досліджено бар’єри гармонізації маркетингового інформаційного середовища.

Успішне проведення заходу відбулося завдяки зусиллям програмного комітету та оргкомітету конференції.

 Результати роботи конференції стануть надійним підґрунтям для ініціювання цікавих наукових дискусій та обговорення проблем пошуку актуальних рішень з метою забезпечення розвитку маркетингової та логістичної діяльності через залучення новітнього інструментарію та технологій управління. Участь у конференції як представників академічної спільноти, так і представників влади і бізнесу сприятиме формуванню вищих стандартів навчання та підготовки фахівців в Україні шляхом запровадження інноваційних підходів, побудованих на ефекті синергії освіти/науки – бізнесу –  влади.

Кафедра маркетингу і логістики щиро дякує за виявлений інтерес до конференції, сподівається на подальшу плідну співпрацю та зичить усім учасникам здоров’я, натхнення та наукових здобутків!

Почесні голови програмного комітету: Бобало Ю.Я., Кубів С.І., Патора Р.

Співголови комітету: Крикавський Є.В. , Кузьмін О.Є., Кравців В.С.

Члени комітету: Бальцежак А.,  Бочко О.Ю.,  Бінда Я.,  Васєлєвскі М., Віктор Ян, Вірвіляйте Р.,  Гасанов Г., Гайдук А.Б.,  Гадась Л., Григорак М.Ю.,  Дадьо Я.,  Дейнега О.В.,  Ковальська Л.Л.,  Ковальчук С.В., Коліньські А., Лилик І.В., Ліповскі М.,   Лі Лі,   Малара З.,  Магефа А.,  Мороз Л.А., Мних О.Б., Окландер М.А.,  Посилкіна О.В.,  Прокопенко О.,  Решетнікова І.Л.,  Ромат Є.В.,  Савіна Н.Б.,  Собчик Г,  Солнцев С.О.,  Сопільник Л.І.,  Старостіна А.О., Сулковські Л., Сохацька О.М., Федорченко А.В., Хованєц Х., Чубала А., Чухрай Н.І.,  Шафалюк О.К., Шохійон Н.Н.,  Яблінські Й.,  Янків М.Д., Янковська Л.А., Якимишин Л.Я.

Голова оргкомітету: Крикавський Є. В.

Співголови оргкомітету: Глинський Н.Ю., Чорнописька Н.В.

Секретар оргкомітету: Балик У.О.

Члени оргкомітету: Білик І.І.,  Гайванович Н.В., Гринів Н.Т.,  Дмитрів А.Я.,  Довгунь О.С.,    Донець Д.М., Кіндій М.В., Кобилюх О.Я., Косар Н.С., Костюк О.С. Кузьо Н.Є., Леонова С.В., Лихолат С.В.,  Лозинський В.Т.,  Люльчак З.С.,  Мамчин М.М., Мащак Н.М., Наконечна Т.В.,  Похильченко О.А.,  Прийма Л.П., Рикованова І.С., Таранський І.П., Фігун Н.В.

Партнери конференції:

Інститут регіональних досліджень НАН України;

Інститут економіки промисловості НАН України;

Всеукраїнська громадська організація “Українська Асоціація Логістики”;

Всеукраїнська громадська організація “Українська Асоціація Маркетингу”;

Економічний університет (м. Краків, Польща);

Суспільна академія наук (м. Лодзь, Польща);

Вища школа ОствестфаленЛіппе (м. Лємго, Німеччина);

Західно-Саксонська Вища фахова школа (м. Цвікау, Німеччина);

Університет ім. Матея Бела (м. БанськаБистрица, Словаччина);

Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща),

Познанська політехніка (м. Познань, Польща),

Університет технологій (м. Каунас, Литва),

Технологічний університет Таджикистану (м. Душанбе, Республіка Таджикистан), Хельбронський університет (м. Хельбронн, Німеччина)