ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Автор | 01/06/2020

• тези доповіді обсягом 1 сторінка формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал між рядками – 1.1. Поля: ліве – 18 мм, праве – 25 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 27 мм.
• структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3-х) – справа великими літерами. Наступний рядок – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали – текст.
• тези надсилаються на електронну пошту за адресою: conference.ml.nulp@gmail.com .